Thang gấp chữ M

Các mã thang nhôm : G37 – G47-G58 – G69 và G80

Loại thang : Thang nhôm gấp 4 đoạn

Xuất xứ : Việt Nam

Hãng sản xuất : NIKITA

Số bậc
Cao A-I
Gấp gọn
Trọng lượng
Tải trọng
Giá bán VNĐ
G37
12
1,8m – 3,7m
1,1m
11,6 kg
150 kg
1.390.000
G47
16
2,32m – 4,7m

1,28m

13,5kg
150 kg
1.500.000
G58
20
2,9m – 5,8m
1,5m
16 kg
150 kg
1.850.000
G69
24
3,5m - 6,9m
1,8m
18,5kg
150kg
2,750.000
G80
28
4,0m – 8,0m
2,0m
20,5kg
150 kg
3.250.000

Thông số thang nhôm gấp G37

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 12 bậc: chiều cao Max: 3,7 m. Chiều cao chữ A: 1,80 m. Chiều cao gấp gọn 1,10 m. Trọng lượng: 11,6 kg.

Thông số thang nhôm gấp G47

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 16 bậc: chiều cao Max: 4,7 m. Chiều cao chữ A: 2,32 m. Chiều cao gấp gọn 1,28 m. Trọng lượng: 13,5 kg

Thông số nhôm gấp G58

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 20 bậc: chiều cao Max: 5,8m. Chiều cao chữ A: 2,9m. Chiều cao gấp gọn 1,5m. Trọng lượng: 16 kg

Thông số thang nhôm gấp G69

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 24 bậc: chiều cao Max: 6,9m. Chiều cao chữ A: 3,5m. Chiều cao gấp gọn 1,8m. tải trọng 18,5 kg

Thông số thang nhôm gấp G58

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 20 bậc: chiều cao Max: 5,8m. Chiều cao chữ A: 2,9m. Chiều cao gấp gọn 1,5m. Trọng lượng: 16 kg

Thông số thang nhôm gấp G80

Thang nhôm gấp 4 chuyên dụng dành cho các công trình.

Thang gấp với nhiều tư thế khác nhau như: A, L, U, M, I… hay còn gọi là thang gấp đa năng. thang gap

Thang nhôm dày, chắc với hệ thống khóa sập tự động an toàn, chân đế cao su dày có độ bám cao.

Công nghệ dập của Đức, bậc thang chịu tải trọng lớn 150 kg

Thang gấp sử dụng khóa lẫy sập tự động – khi mở đến cữ tự động sập lại.

Loại 28 bậc: chiều cao Max: 8m. Chiều cao chữ A: 4m. Chiều cao gấp gọn 2m. tải trọng 20,5 kg

 Thang nhôm cùng loại 

 

thang gấp chữ MThang gấp chữ M

 

thang nhôm trượtThang nhôm trượt