Thang nhôm JOONGANG nhập khẩu Hàn Quốc

 

Thang nhôm JOONGANG nhập khẩu Hàn Quốc

Bảng thông số chi tiết và giá thang JOONGANG nhập khẩu Hàn Quốc

 thang
Số bậc
Min A – I
Max A – I
Trọng lượng
Giá bán VNĐ
JALS-43
3
0.8m – 1,7m
1,4m – 3,2m
10,8 kg
2.150.000
JALS-44
4
1,1m – 2,40m
1.9m – 4,23m
12,6 kg
2.650.000
JALS-45
5
1,4m – 2,9m
2,5m – 5,4m
14,36 kg
3.150.000
JALS-46
6
1,8m – 3,8m
3,2m – 6,7m
17,28 kg
3.650.000
JALS-47
7
2.1m – 0m
3,7m – 0m
22,2 kg
5.100.000
JALS-48
8
2,2m – 0m
4,2m – 0m
22,7 kg
6.100.000
JALS-49
9
2,5m – 0m
4,7m – 0m
25,7 kg
7.100.000
JALS-50
10
2,8m – 0m
5,3m – 0m
28,5 kg
8.100.000
JALS-51
11
3,1m – 0m
5,9m – 0m
31,3 kg
9.100.000
JALS-52
12
3,4m – 0m
6,5m – 0m
34 kg
11.500.000
JALS-53
13
3,7m – 0m
7,1m – 0m
36 kg
14.500.000

Thang nhôm Joongang Hàn quốc

 THANG NHÔM JOONGANG JALS-43

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )
Model : JALS-43
Nhà sản xuất : Joongang Korea
Loại thang Thang rút chữ A
Vật liệu Hợp kim nhôm
Trọng lượng thang 10,08 kg
Tải trọng Min/Max : 85/120 kg
Hộp khóa khóa an toàn tự động
Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )
Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm
Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 0,83 m

Thu gọn chữ A2 : 1,40 m

Kéo dài chữ  I1  : 1,7 m

Thu gọn chữ I2  :  3,2 m

Số bậc chữ A thu gọn : 3 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 5 bậc

Thang bàn Hàn quốc

THANG NHÔM JOONGANG JALS-44

Model : JALS-44

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 12,6 kg

Tải trọng Min/Max : 85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1 : 1,11 m

Kéo dài chữ A2 :  1,97 m

Kéo dài chữ  I1 :  2,40 m

Thu gọn chữ I2 :  4,23m

Số bậc chữ A thu gọn : 4 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 7 bậc

Thang nhôm joongang Hàn quốc JALS-45

THANG NHÔM JOONGANG JALS-45

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-45

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 14,36 kg

Tải trọng Min/Max : 85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 1,40 m

Thu gọn chữ A2 :  2,53 m

Kéo dài chữ  I1 : 2.99 m

Thu gọn chữ I2 : 5,44 m

Số bậc chữ A thu gọn : 5 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 9 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-46

THANG NHÔM JOONGANG JALS-46

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-46

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 17,28 kg

Tải trọng Min/Max : 85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 1,68 m

Thu gọn chữ A2 : 3.09 m

Kéo dài chữ  I1 :  3,62 m

Thu gọn chữ I2 :  6,64 m

Số bậc chữ A thu gọn : 6 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 13 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc JALS-47

THANG NHÔM JOONGANG JALS-47

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-47

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 22,2 kg

Tải trọng Min/Max : 85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 1.975 m

Kéo dài chữ A2 :  3,660 m

Số bậc chữ A thu gọn : 7 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 15 bậc

Không dùng được chữ I

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-48

THANG NHÔM JOONGANG JALS-48

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-48

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 22,75 kg

Tải trọng Min/Max : 85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 2,260 m

Kéo dài chữ A2 : 4,210 m

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-49

THANG NHÔM JOONGANG JALS-49

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-49

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 25,7 kg

Tải trọng tối đa 95 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 2.550 m

Thu gọn chữ A2 :  4,790m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 9 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 19 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc JALS-50

THANG NHÔM JOONGANG JALS-50

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-50

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 28,6 kg

Tải trọng Min/Max :  85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 2,840 m

Kéo dài chữ A2 : 5,370 m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 10 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 19 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-51

THANG NHÔM JOONGANG JALS-51

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-51

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 31,36 kg

Tải trọng Min/Max :  85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 3,130 m

Kéo dài chữ A2 : 5,950 m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 11 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 21 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-52

THANG NHÔM JOONGANG JALS-52

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-52

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 34,15 kg

Tải trọng Min/Max :  85/120 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 3,420 m

Kéo dài chữ A2 : 6.530 m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 12 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 25 bậc

Thang nhôm joongang hàn quốc jals-53

THANG NHÔM JOONGANG JALS-53

Thương hiệu : JALS ( Joongang Ladder Serial )

Model : JALS-53

Nhà sản xuất : Joongang Korea

Loại thang Thang rút chữ A

Vật liệu Hợp kim nhôm

Trọng lượng thang 36,2 kg

Tải trọng tối đa 85 kg

Hộp khóa khóa an toàn tự động

Xuất xứ : 100% Hàn quốc ( có CO kèm theo )

Bảo hành : 01 đổi 01 trong 01 năm

Kích thước

Kéo dài chữ A1  : 3,720 m

Kéo dài chữ A2 : 7,110 m

Không dùng được chữ I

Số bậc chữ A thu gọn : 13 bậc

Số bậc chữ A kéo dài  : 25 bậc