Thang nhôm rút UNIGAWA

Giới thiệu qua về thương hiệu

Thang nhôm rút UNIGAWA được sản xuất theo tiêu chuẩn và công ngệ tiên tiến nhất của Nhật Bản. Thang nhôm rút UNIGAWA được biết đến là thương hiệu thang nhôm rút hàng đầu hiện nay. Thang nhôm rút được thiết kế và sản xuất trên các chất liệu đã qua qua nhiều khâu kiểm định về chất lượng.

Thang nhôm rút đơn unigawa UN – 26pThang nhôm rút đơn unigawa UN – 26p

Giá bán : 1.800.000 VNĐ

Thang nhôm rút đơn unigawa UN – 32pThang nhôm rút đơn unigawa UN – 32p

Giá bán : 2.050.000 VNĐ

Thang nhôm rút đơn unigawa UN –38pThang nhôm rút đơn unigawa UN –38p

Giá bán : 2.290.000 VNĐ

Giá bán : 2.950.000 VNĐ

Thang nhôm rút đa năng UNIGAWA UN-440MThang nhôm rút đa năng UNIGAWA UN-440M

Giá bán : 3.250.000 VNĐ

Thang nhôm rút đa năng UNIGAWA UN-500MThang nhôm rút đa năng UNIGAWA UN-500M

Giá bán : 3.550.000 VNĐ