Thu phí đường bộ tại Hồ Chí Minh

Thành phố hồ chí minh bắt đầu thu phí đường bộ kể từ ngày 1/1/2015 với xe mô tô xe gắn máy, ……

thu phí đường bộ